ISORI GBOLOHUN OLOPO ORO-ISE.

Gbolohun eleyo oro ise, gbolohun olopo oro-ise, sise akojopo gbolohun eleyo oro-ise.

S. GET.

Gbolohun eleyo oro ise o maa n ni eyo oro ise kan.

iro faweli, iro konsonanti ati iro ohun.

Apola oro oruko ati apola oro ise ni o maa n wa ninu gbolohun eleyo oro-lse. Awon eya naa ni: (i) gbolohun ni ilana ihun ati. Baba te eba.

Apeere:.

Awon iran/orile ti o maa n jagun ni ile Yoruba laye atijo. OSE 1. Aja Ogundeji ku.

Oro Ise ni emi gbolohun. Ile ga gogoro.

.

.

Gbolohun eleyo oro ise o maa n ni eyo oro ise kan. Gbolohun eleyo oro ise, gbolohun olopo oro-ise, sise akojopo gbolohun eleyo oro-ise.

. .

Bi Apeere:.
IHUN GBOLOHUN ABODE/ELEYO ORO ISE.
Ninu gbolohun olopo oroise.

Gbolohun ni Ilana Ihun ni: gbolohun eleyo oro ise (abode), olopo oro ise (onibo) ati alakanpo.

.

ose keta: litireso: asayan iwe ti ijoba yan asa: ise agbe. O ti ihun jo gbolohun abode tabi gbolohun eleyo oro-ise. .

Jan 31, 2023 · AKOONU: — Gbolohun eleyo oro iseGbolohun olopo oro iseGbolohun alakanpo – Gbolohun ase – Gbolohun ibeere. Síńtáàsì ni èka kan nínú gírámà èdè tí ó níí sè pèlú bi a se ń so òrò pò tí ó. Koko Ise wa toni ni: EYA GBOLOHUN EDE YORUBA NIPA IHUN (1) Gbolohun Eleyo Oro Ise: Eyi kii ni ju oro ise kan pere. ORI ORO: IHUN GBOLOHUN OLOPO ORO ISE ATI ITUPALE RE. Olori awe gbolohun (main clause): Eyi maa n da duro, o si maa n ni itumo ati paapaa o maa n sise odidi.

Olori awe gbolohun (main clause): Eyi maa n da duro, o si maa n ni itumo ati paapaa o maa n sise odidi.

ȩ. ASA – Isinku ni ile Yoruba I.

ASA: Awon asa to suyo lati inu orin etiyeri ati dadakuada.

APOLA ISE.

OSE KETA: LITIRESO: ASAYAN IWE TI IJOBA YAN.

.

(ii) gbolohun ni ilana ise tabi ise ti o n je.